Numer konta: 29 8876 0009 0035 1418 2000 0002

 

Notatka informacyjna (RODO)

Strona Internetowa Parafii Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Kluczborku mbwwkluczbork.pl  jest wydawana przez rzymsko-katolicką Parafię Matki Bożej Wspomożenia Wiernych ul. Marii Skłodowskiej Curie 8, 46-200 Kluczbork i jest przeznaczona wyłącznie do użytku wewnętrznego członków tej wspólnoty parafialnej. Administrator danych osobowych informuje, że wszystkie dane osobowe na stronie Internetowej parafii Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Kluczborku umieszczone zostały za zgodą osób, których dane dotyczą lub umieszczone zostały na podstawie prawa.

 

Intencje mszalne - 29.07. - 04.08.2019r

PONIEDZIAŁEK – 29.07.2019r.- św. Marty, patronki gospodyń

7.00 Z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o zdrowie, Boże błogosławieństwo i opiekę Maryi dla Ireny Lizurek z okazji rocznicy urodzin. 

18.00 Za + męża Karola Niewolińskiego w 2 r. śm., ++ z rodziny z obu stron oraz z prośbą o błog. Boże, zdrowie w rodzinie.

WTOREK - 30.07.2019r. 

7.00 Za ++ Kazimierę i Mariana oraz Zbigniewa i Zygmunta Żabskich, ++ z pokrewieństwa z obu stron a także o zdrowie i Boże błogosł. w rodzinie. 

10.45  Msza św. w intencji kluczborskiej Policji, z prośbą o potrzebne łaski, zdrowie i Boże błogosławieństwo.  

18.00 Za + Stanisławę Zapotoczną w 1 r. śm., ++ z rodziny z obu stron oraz o zdrowie i Boże błogosł. w rodzinie. 

ŚRODA – 31.07.2019r. – św. Ignacego Loyoli, prezbitera

7.00 Za + ks. Proboszcza Bernarda Jurczyka w 1 r. śmierci – od nadzywczajnych szafarzy Komunii Św. z parafii MBWW w Kluczborku. 

17.15  Poświęcenie grobowca ks. Proboszcza Bernarda Jurczyka. (cmentarz komunalny)

18.00 1) Za + ks. Proboszcza Bernarda Jurczyka w 1 r. śmierci – od parafian. 

2) Za + Agnieszkę Mierzchała, ++ rodziców, ++ z rodziny oraz o zdrowie i Boże błogosł. w rodzinie. 

CZWARTEK – 01.08.2019r. – I Czwartek miesiąca,

św. Alfonsa Marii Liguoriego, bpa i dra Kościoła

7.00 Za + Agnieszkę Stanosek w 1 r. śm., jej + męża Franciszka o łaskę nieba. 

18.00 Za + wnuka Łukasza w 8 r. śm. oraz Bartosza Kowalskiego, + Kamila Sędziaka, ++ rodziców, ++ rodzeństwo oraz z prośbą o zdrowie i Boże błogosł. w rodzinie. 

PIĄTEK - 02.08.2019r. – I Piątek miesiąca

N.M.P Anielskiej w Porcjunkuli

7.00 Z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o błog. Boże, zdrowie, opiekę Maryi dla Zofii i Mieczysława z okazji 39 r. zaślubin oraz o Boże błogosł. w rodzinie. 

9.00 Z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o błog. Boże, zdrowie, opiekę Maryi w rodzinach: Symiec, Strzelczyk, Burdzy, Skonieczny i Paradowskich.

18.00  Msza św. wspólna: 

1) W intencji Czcicieli NSPJ i Miłosierdzia Bożego o potrzbne łaski.

2) Za + Mieczysława Chudy w 3 r. śm., ++ z rodziny z obu stron.

3) Za + męża Huberta Dzierson, ++ rodziców Marię i Józefa, ++ teściów Wiktorię i Piotra, ++ z rodziny z obu stron oraz o zdrowie i Boże błogosł. w rodzinach: Jantos, Kokot i Dzierson. 

4) Za + Arkadiusza Jurgę w 45 r. śm., jego ++ rodziców Stanisławę i Antoniego. 

5) Za ++ rodziców Danutę i Piotra Dębińskich, ++ z rodziny z obu stron, dusze w czyśćcu cierpiące oraz o Boże błogosł. w rodzinie. 

6) Za + Marka Mochnacz (w dniu ziemskich ur.), ++ z rodziny z obu stron oraz o Boże błogosł. w rodzinie. 

SOBOTA - 03.08.2019r. – I Sobota miesiąca

7.00 1) Wynagradzająca Niepokalanemu Sercu Maryi.

2) Z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o zdrowie, Boże błogosł., opiekę Maryi dla Patrycji i Wojciecha Rosa z okazji 12 r. zaślubin oraz w intencji ich dziecka i całej rodziny.  

14.00 ślub rzymski: Sabina Świerszcz i Dawid Śliczny

17.00 Msza w języku niemieckim: Z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o zdrowie, Boże błogosławieństwo i opiekę Maryi dla Hildegardy z okazji 80 r. ur. oraz o Boże błogosł. w rodzinie. 

18.30 Msza święta wspólna: 

1) O błogosł. Boże i opiekę Matki Najświętszej z okazji 67 r. urodzin Marii Brzózka. 

2) Za + męża Jana Wysockiego, ++ z rodziny z obu stron, + Katarzynę Łagdan, ++ Mieczysława i Janinę Jagła oraz z prośbą o zdrowie i Boże błogosł. w rodzinie. 

3) Za ++ rodziców Bronisława (z okazji ziemskich ur.) i Gertrudę, + brata Janka Karaś, ++ z rodziny z obu stron.

4) Za + Bronisława Karaś (z okazji ziemskich ur.) oraz o łaski potrzebne w rodzinie. 

5) Za ++ rodziców Annę i Jana Sekieta z okazji r. śm., + męża Janusza, ++ dziadków Mariannę i Zygmunta Graczyk oraz z prośbą o Boże błogosł. w rodzinie. 

6) Za + Bronisława Karaś (z okazji ziemskich ur.) oraz o łaski potrzebne w rodzinie.

7) Z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o zdrowie, Boże błogosł. i opiekę Maryi dla Elfrydy i córki Krystyny z okazji ur. oraz Boże błogosł.  w rodzinie a także za + męża Jerzego.

8) Za + Hildegardę Niestolik (z okazji ziemskich ur.), + ojca Bernarda, ++ z rodziny z obu stron oraz o Boże błogosł. w rodzinie. 

9) Za ++ rodziców Józefa  (z okazji ziemskich ur.) i Leokadię Macyna, ++ z rodziny z obu stron.

10) Za + Henryka Rygas w 1 r. śm., ++ z rodziny z obu stron.

11) Za + mamę Bronisławę Głuchy w 1 r. śm., ++ rodziców i ++ z rodziny z obu stron.

12) Za + Tomasza  (2 r. śm.) i Lucynę (3 r. sm.) Styrczewskich, + Alojzego ( 7 r. śm.) ++ z rodziny z obu stron oraz o Boże błogosł. w rodzinie. 

13) Za + Weronikę Artym w 2 r. śm., ++ z rodziny z obu stron oraz o Boże błogosł. w rodzinie. 

XVIII NIEDZIELA ZWYKŁA -  04.08.2019r.

7.00 Za ++ Norberta, Franciszkę i Józefa Klima, ++ Annę, Jana, Mirosławę i Ryszarda Horbal oraz o Boże błogosł. w rodzinie. 

8.30 Za + rodziców Jerzego w 8 r. śm. i Hildegardę Szlencek, ++ dziadków oraz o Boże błogosł. w rodzinie. 

10.00 Za ++ rodziców Juliana i Marię Dziedzic, ++ Stanisławę ,Stefana Domagałów i + brata Stanisława, ++ z rodziny z obu stron oraz o Boże błogosł. w rodzinie. 

12.00 1)Z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o błog. Boże, zdrowie, opiekę Maryi dla Anety i Jerzego  Durka z okazji 25 r. zaślubin oraz w intencji Kornelii i Kordiana. 

2) Chrzty i roczki.

15.00 Msza św. wspólna:

1) Przez wstawiennictwo św. Jana Marii Vianeya o świętość dla naszych kapłanów – od Margaretki w Diecezjalnym Dziele Modlitwy za kapłanów „Oremus”.

2) Za + Kazimierza Kucharskiego w 26 r. śm., + Natalię, ++ dziadków z obu stron oraz o zdrowie i Boże błogosł. w rodzinie.

3) Za + męża Zbigniewa Kołodziej w 3 r. śm., + syna Jakuba, ++ z rodziny z obu stron oraz o zdrowie i Boże błogosł. w rodzinie. 

4) Za + Alicję Ferdek w 24 r. śm., + Zenona Grześkowiaka, ++ dziadków: Annę i Mieczysława Żelaznych, ++ Mieczysława i Zygmunta Żelaznych, ++ Franciszka, Marię i Stanisława Falkiewicz oraz o zdrowie i Boże błogosł. w rodzinie.

5) Za + mamę Jadwigę Wiecha w 7 r. śm., ++ z rodziny Wiecha i Korpowskich oraz z prośbą o Boże błogosł. w rodzinie.

6) Za ++ rodziców Kazimierę w 2 r. śm. i Jana Kaja o łaskę nieba.

7) Za + Marię Meniów, ++ rodziców, + siostrę Eugenię i ++ z rodziny. 

8) Za + żonę Elżbietę Pawluk w 2 r. śm., ++ rodziców Janinę i Bronisława Zawadzkich, ++ dziadków Genowefę i Wacława Król, + Elżbietę Zagórską, + ks. Henryka Pawluka, ++ z rodziny Pawluk i Zawadzkich.

9) Za + Andrzeja Steculak w 9 r. śm., oraz o Boże błogosł. w rodzinie.

10) Z podziękowaniem za odebrane łaski,  z prośbą o zdrowie, Boże błogosławieństwo, opiekę Maryi i dary Ducha Św., oraz dobry wybór dalszej drogi życiowej dla Daniela i Dawida Olejnik z okazji 18 r. ur. a także w intencji rodziny. 

11) O światło Ducha Św. dla Janiny Nalepa, jej dzieci, sióstr: Krystyny i Wandy, brata Jana z żoną i dziećmi. 

12) Z podziękowaniem za odebrane łaski,  z prośbą o zdrowie, Boże błogosławieństwo, opiekę Maryi i dary Ducha Św. dla Adriana Biskup z okazji 40 r. ur. oraz o łaski potrzebne w rodzinie. 

13) Za + Mirosława Barańskiego w 30 dniu po śmierci, ++ z rodziny z obu stron.

14) Z podziękowaniem za odebrane łaski,  z prośbą o zdrowie, Boże błogosławieństwo, opiekę Maryi dla Ireny z okazji 42 r. ur. oraz o łaski potrzebne w rodzinie. 

19.00 Z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o zdrowie, Boże błogosławieństwo i opiekę Maryi dla Anny z okazji 92 r. ur. oraz o łaski potrzebne w rodzinie. 

9.30 Ligota Górna: Z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o zdrowie, Boże błogosł. i opiekę Maryi dla Mai i Macieja z okazji 1 r. zaślubin oraz urodzin Macieja a także o łaski potrzebne w rodzinie.

28 lipca 2019