Numer konta: 29 8876 0009 0035 1418 2000 0002

 

Notatka informacyjna (RODO)

Strona Internetowa Parafii Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Kluczborku mbwwkluczbork.pl  jest wydawana przez rzymsko-katolicką Parafię Matki Bożej Wspomożenia Wiernych ul. Marii Skłodowskiej Curie 8, 46-200 Kluczbork i jest przeznaczona wyłącznie do użytku wewnętrznego członków tej wspólnoty parafialnej. Administrator danych osobowych informuje, że wszystkie dane osobowe na stronie Internetowej parafii Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Kluczborku umieszczone zostały za zgodą osób, których dane dotyczą lub umieszczone zostały na podstawie prawa.

 

INTENCJE MSZALNE 04.01.2021 - 10.01.2021

Poniedziałek, 04 stycznia 2020r. dzień powszedni

6.15 W intencji Parafian.

7.00 1. Za ++ rodziców Stanisława (21r. śm.)i Halinę Mróz oraz o Boże błog. w rodzinie.

2. Za + męża i ojca Eugeniusza Bednarek, ++ z rodziny o łaskę nieba.

9.00 1. Za + Janinę Pyclik o łaskę nieba (greg.)

2. Za dusze w czyśćcu cierpiące.

18.00 1. Msza św. kolędowa: O Boże błog., opiekę Maryi i św. Józefa, zdrowie dla Parafian z ulicy Sienkiewicza.

2. Za ++ Marię i Wacława Grochowskich o łaskę nieba.

3. Za + Władysławę Kulczyńską w 30 dzień po śmierci.

 

Wtorek, 05 stycznia 2020r. dzień powszedni

6.15 O Boże błog., zdrowie, opiekę Maryi i św. Józefa w rodzinie Kuzyszyn.

7.00 Z podz. za odebrane łaski, z prośbą o dalsze Boże błog., opiekę Maryi i św. Józefa oraz zdrowie dla Mirosława Podkówka z okazji 56 r. ur.

9.00 1. Za + Janinę Pyclik o łaskę nieba (greg.)

2. W intencji Bogu wiadomej.

17.30 Różaniec w intencji młodego pokolenia.

18.00 1. Msza św. kolędowa: O Boże błog., opiekę Maryi i św. Józefa, zdrowie dla Parafian z ulicy Żeromskiego.

2. Za + męża Edwarda Struzik, + córkę Alicję, ++ rodziców z obu stron oraz ++ z rodziny.

 

Środa, 06 stycznia 2020r. Uroczystość Objawienia Pańskiego

7.00 Za + Janinę Pyclik o łaskę nieba (greg.)

8.30 1. Za ++ rodziców Helenę i Eryka Tyla, ++ dziadków Woźny i Tyla oraz o Boże błog. w rodzinie.

2. Z podz. za odebrane łaski, z prośbą o dalsze Boże błog., opiekę Maryi i św. Józefa oraz zdrowie w rodzinie Marzec.

10.00 Suma:

1. W intencji Kościoła Św., papieża Franciszka, Wspólnoty FZŚ, ADŚ, NSPJ-Miłosierdzia Bożego Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego, opiekunów wspólnot oraz o rozwój dzieł misyjnych Kościoła i Zjednoczenia (zamiast spotkania opłatkowego). 2. Za ++ rodziców Jerzego i Hildegardę Szlencek, ++ dziadków, ++ z pokrewieństwa oraz o Boże błog. w rodzinie.

12.00 1. Za + Piotra Siekaluk, ++ z rodziny oraz o Boże błog. w rodzinie.

2. Za + Stanisława Cierkosz o łaskę nieba – od rodziny Myszograj i Majowicz.

3. Za + tatę Marka Myszograj o łaskę nieba.

15.00 1. Msza św. wspólna:

O łaskę zdrowia i Boże błog. dla dr Zbigniewa, Małgorzaty, Zofii, Gabrieli, Krystyny i Bolesława.

Za ++ Otylię i Józefa Rzepka.

Za + Dominika Skobelskiego – od wnuka Krzysztofa.

Za + męża Franciszka Noczyńskiego (2r.śm.), ++ z pokrewieństwa z obu stron.

Za + Różę Hoffman (r.śm.) o łaskę nieba.

Za ++ rodziców Wiktorię i Edwarda Wolak, ++ z rodziny z obu stron.

Za + Beatę Malyrz w 30 dzień po śmierci o łaskę nieba.

Za + męża Antoniego Kinder (17r.śm.), ++ rodziców z obu stron, ++ z pokrewieństwa.

Za + męża Mieczysława Łoboz (18r.śm.), ++ rodziców z obu stron.

Za + Krystynę Łuszczak (1r.śm.), ++ rodziców Franciszkę i Stefana Łuszczak, + brata Remigiusza i jego + żonę Eulalię Łuszczak, dusze w czyśćcu cierpiące, + Jana Nalepa, + Alfonsa Przybyła.

Za + Irenę Waldun (3 r. śm.) oraz za ++ z rodziny.

Za + Mariana Kaczyńskiego (17 r. śm.), ++ z rodziny z obu stron oraz

O Boże błog., opiekę Maryi i św. Józefa oraz zdrowie w w/w rodzinach.

2. Msza św. kolędowa: O Boże błog., opiekę Maryi i św. Józefa, zdrowie dla Parafian z ulicy Karola Miarki.

19.00 Za ++ Janinę i Władysława Styczyszynów o łaskę nieba.

9.30 Ligota Górna: Za + ojca Rudolfa (20r. śm.), ++ Weronikę i Jana Wencel oraz o Boże błog., opiekę Maryi i św. Józefa oraz zdrowie w rodzinie

 

Czwartek, 07 stycznia 2020r. dzień powszedni – I Czwartek

6.15 O szczęśliwy przebieg operacji, dobre prowadzenie rąk chirurgów oraz szybki powrót do zdrowia dla Ewy.

7.00 O Boże błog., zdrowie, opiekę Maryi i św. Józefa w rodzinie Radziwoń.

9.00 1. Za + Janinę Pyclik o łaskę nieba (greg.)

2. Za + Ludwika Błaszków, + ojca Bogdana, + brata Adama, ++ teściów o łaskę nieba.

18.00 1. Msza św. kolędowa: O Boże błog., opiekę Maryi i św. Józefa, zdrowie dla Parafian z ulicy Waryńskiego.

2. Za + mamę Wandę Siemek (4r.śm.), ++ z rodziny Siemek i Śliwińskich.

 

Piątek, 08 stycznia 2021r.

dzień powszedni

6.15 Z podz. za odebrane łaski, z prośbą o dalsze Boże błog., zdrowie i dary Ducha Św. dla parafii, kapłanów a szczególnie dla Zgromadzenia Misjonarzy Krwi Chrystusa.

7.00 Za + Janinę Pyclik o łaskę nieba (greg.)

9.00 Za + męża Franciszka Poremba, ++ rodziców Agnieszkę i Wiktora Kowalczyk, ++ teściów, ++ z rodziny Poremba, Kucierajter, Grzemba oraz o Boże błog. i zdrowie w rodzinie.

17.30 Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego

18.00 1. Msza św. kolędowa: O Boże błog., opiekę Maryi i św. Józefa, zdrowie dla Parafian z ulicy Ściegiennego i Pułaskiego

2. Za ++ Adelę i Stanisława Alenowicz, + syna Andrzeja Kamyszek, ++ Cecylię i Stanisława Kamyszek, ++ z rodziny z obu stron oraz o Boże błog. i zdrowie w rodzinie.

 

Sobota, 09 stycznia 2021r. dzień powszedni

6.15 Za ++ rodziców Trzeciak i ++ z rodziny o łaskę nieba.

7.00 Za + Stanisława Szajda (1r.śm.) o łaskę nieba.

17.00 Msza św. w j. niemieckim: Za + męża Teofila Kucierajter (1r.śm.), ++ rodziców z obu stron, ++ z rodziny Kucierajter, Grzemba i Poremba.

18.30 1. Msza św. wspólna:

O łaskę zdrowia i Boże błog. dla dr Zbigniewa, Małgorzaty, Zofii, Gabrieli, Krystyny i Bolesława.

Za ++ Otylię i Józefa Rzepka.

Za ++ rodziców Zofię (2r.śm.) i Adolfa Kirsz, ++ z rodziny.

Za + Helenę Sojka, + bratanka Grzegorza Sojka, ++ Jadwigę i Wiktora Barwickich, ++ Joannę i Tomasza Sojka oraz Leokadię i Józefa Mańko oraz

O Boże błog., zdrowie i opiekę Maryi i św. Józefa w w/w rodzinach.

2. Msza św. kolędowa: O Boże błog., opiekę Maryi i św. Józefa, zdrowie dla Parafian z ulicy Piłsudskiego, Kościelnej, Pl. Gdacjusza, Piastowskiej.

 

Niedziela, 10 stycznia 2021r. święto Chrztu Pańskiego

7.00 1. Za ++ Andrzeja i Helenę Muzyka, ++ z rodziny oraz o Boże błog. w rodzinie.

2. Za + Katarzynę Kasperską (7r.śm.) o łaskę nieba.

8.30 1. Za ++ rodziców Marię (20 r.śm.) i Józefa Kunickich, + siostrę Alinę oraz o Boże błog. w rodzinie.

2. Za + Janinę Pyclik o łaskę nieba (greg.)

3. Z podz. za odebrane łaski, z prośbą o dalsze Boże błog., opiekę Maryi i św. Józefa oraz zdrowie dla Bogumiły Górnik z okazji r. ur. a także dla rodziny.

10.00 Suma:

1. Za ++ Marcelego i Annę Szolny, ++ z rodziny z obu stron oraz o Boże błog. w rodzinie.

2. Za + męża i ojca Władysława Sitnik, ++ rodziców z obu stron, ++ z rodziny oraz o Boże błog. w rodzinie.

12.00 Msza dla dzieci:

1. Za + Edytę Sygullę, ++ z rodziny z obu stron oraz o Boże błog. w rodzinie.

2. Za + mamę Jadwigę Safaryn (r.śm.), ++ z rodziny oraz o Boże błog. w rodzinie.

3. Za + Gertrudę Stengritt w 30 dzień po śmierci o łaskę nieba.

15.00 1. Msza św. wspólna:

Z podz. za odebrane łaski, z prośbą o dalsze Boże błog., zdrowie i opiekę Maryi dla Zofii i Kazimierza Arczyńskich z okazji 50 r. zaślubin.

O Boże błog., opiekę Maryi i św. Józefa, łaskę zdrowia w rodzinie Pachołek i Majewskich. O łaskę zdrowia i Boże błog. dla dr Zbigniewa, Małgorzaty, Zofii, Gabrieli, Krystyny i Bolesława.

Za ++ Otylię i Józefa Rzepka.

Za ++ rodziców Leokadię i Franciszka Lech, ++ dziadków z obu stron.

Za + Eugeniusza Mizdział w 30 dzień po śmierci.

Za ++ Władysława i Helenę Bochenek, ++ Franciszka i Praksedę Grabowieckich, + brata Tadeusza, + siostrę Bronisławę, ++ z obu stron.

Za + rodziców Henryka (28r.śm.) i Janinę Olek, ++ dziadków Zofię i Franciszka Olek oraz Teresę i Franciszka Wróbel, ++ Sewerynę i Feliksa Wawrzynkowskich

Za ++ rodziców Franciszka i Kazimierę Pachołek, Tatianę i Stanisława Majewskich, + syna Bogusława Pachołek, + siostrę Janinę Ładoń, + Wandę Majewską, + szwagra Krystiana Lasek oraz o Boże błog., zdrowie i opiekę Maryi w w/w rodzinach.

2. Msza św. kolędowa: O Boże błog., opiekę Maryi i św. Józefa, zdrowie dla Parafian z ulicy Damrota.

16.00 Nieszpory z Niedzieli Chrztu Pańskiego.

19.00 1. Za ++ dziadków Stefanię i Hieronima Garbowskich oraz Józefa i Juliannę Kasprzak.

2. Za + męża Tadeusza Sumara (12r.śm.), ++ rodziców i teściów, ++ braci Romana, Andrzeja i Czesława oraz o Boże błog. w rodzinie.

09.30 Ligota Górna: Za + Józefa Jasiniok (21r.śm.), ++ rodziców Józefę, Honoratę i Piotra Strzyż.

03 stycznia 2021