Numer konta: 29 8876 0009 0035 1418 2000 0002

 

Notatka informacyjna (RODO)

Strona Internetowa Parafii Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Kluczborku mbwwkluczbork.pl  jest wydawana przez rzymsko-katolicką Parafię Matki Bożej Wspomożenia Wiernych ul. Marii Skłodowskiej Curie 8, 46-200 Kluczbork i jest przeznaczona wyłącznie do użytku wewnętrznego członków tej wspólnoty parafialnej. Administrator danych osobowych informuje, że wszystkie dane osobowe na stronie Internetowej parafii Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Kluczborku umieszczone zostały za zgodą osób, których dane dotyczą lub umieszczone zostały na podstawie prawa.

 

INTENCJE MSZALNE 07.06.2021 - 13.06.2021

Poniedziałek, 07 czerwca 2021r. dzień powszedni

6.15 1. Za + s. Marię Danielę o łaskę nieba (greg.)

2. Za + s. Marię Armelę o łaskę nieba (greg.)

7.00 Za + Franciszka Winiarskiego, ++ z rodziny z obu stron o łaskę nieba.

9.00 Za + męża Henryka Wandachowicz, ++ rodziców z obu stron oraz o Boże błog. i zdrowie w rodzinie.

18.00 1. Z podz. za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze Boże błog., zdrowie i opiekę Maryi i św. Józefa dla wnuków Filipa, Wiktorii, Wojciecha i Marceliny oraz dla ich rodziców.

2. Za + Adama Paradowskiego – 30 dzień po śmierci – o łaskę nieba.

3. Za + dr Grzegorza Fraszek o łaskę nieba (greg.) – od Męskiego Różańca.

 

Wtorek, 08 czerwca 2021r. św. Jadwigi, Króla Polski

6.15 1. Za + s. Marię Danielę o łaskę nieba (greg.) 2. Za + s. Marię Armelę o łaskę nieba (greg.)

7.00 Za ++ rodziców Melanię i Adama Łago oraz Henrykę i Jana Mazur o łaskę nieba – od Jadwigi i Henryka Mazur.

9.00 Za + Melanię Żółtowską (1r.śm.) o łaskę nieba.

18.00 1. Z podz. za odebrane łaski, z prośbą o Boże błog., opiekę Maryi Królowej Kapłanów, zdrowie i potrzebne łaski dla ks. Radosława Radziwonia z okazji 2r. święceń kapłańskich oraz o potrzebne łaski i zdrowie dla rodziców i brata z rodziną.

2. Z podz. za odebrane łaski, z prośbą o dalsze Boże błog., opiekę Maryi i zdrowie dla Janiny Kociubińskiej z okazji r. ur. oraz o łaskę nieba dla + Franciszka z okazji kolejnej r. śmierci.

3. Za + dr Grzegorza Fraszek o łaskę nieba (greg.)- od Męskiego Różańca

4. Za + Mieczysława Ostrowskiego – 30 dzień po śmierci – o łaskę nieba.

 

Środa, 09 czerwca 2021r. dzień powszedni

6.15 1. Za + s. Marię Danielę o łaskę nieba (greg.)

2. Za + s. Marię Armelę o łaskę nieba (greg.)

7.00 Za ++ rodziców Melanię i Adama Łago oraz Henrykę i Jana Mazur o łaskę nieba – od Jadwigi i Henryka Mazur.

9.00 1. Za ++ Łucję i Leona Faciajew oraz Idę i Władysława Wiencierz, + Teresę Chadysz, ++ z rodziny.

2. Za ++ rodziców Magdalenę (22 r.śm.) i Jana Skaczyła, ++ dziadków, ++ z rodziny, dusze w czyśćcu cierpiące oraz o Boże błog. i zdrowie w rodzinie.

18.00 1. Z podz. za odebrane łaski, z prośbą o Boże błog., opiekę Maryi i św. Józefa, zdrowie i potrzebne łaski dla Janusza Poprawa z okazji r. urodzin oraz potrzebne łaski dla żony i dzieci.

2. Za ++ Piotra i Stefanię Leszczyńskich, ++ dziadków i rodzeństwo z obu stron, ++ z rodziny i dusze w czyśćcu ciepiące oraz o Boże błog. i zdrowie dla Krystyny.

3. Za + dr Grzegorza Fraszek o łaskę nieba (greg.) – od Męskiego Różańca.

 

Czwartek, 10 czerwca 2021r. dzień powszedni

6.15 Z podz. za odebrane łaski, z prośbą o dalsze Boże błog., zdrowie, opiekę Maryi i św. Józefa dla Dominiki Frasyniuk z okazji 60 r. ur. oraz łaski potrzebne dla rodziny.

7.00 Za ++ Zofię (5r.śm.)i Mieczysława Sypko oraz o Boże błog. i zdrowie w rodzinie.

9.00 Za ++ rodziców Marię i Bernarda Jantos oraz Marię i Jana Nowak, ++ z rodziny z obu stron.

18.00 1. Za + męża i ojca Lecha Grzeszczak oraz o Boże błog., zdrowie w rodzinie.

2. Za + s. Marię Danielę o łaskę nieba (greg.)

3. Za + s. Marię Armelę o łaskę nieba (greg.)

4. Za + dr Grzegorza Fraszek o łaskę nieba (greg.) – od Męskiego Różańca.

 

Piątek, 11 czerwca 2021r. Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa

6.15 1. Za + s. Marię Danielę o łaskę nieba (greg.)

2. Za + s. Marię Armelę o łaskę nieba (greg.)

7.00 W święto patronalne Najświętszego Serca Pana Jezusa o świętość życia dla naszych kapłanów z Margaretek Oremus.

9.00 O Boże błog., zdrowie i opiekę Matki Bożej Ostrobramskiej dla Róży Różańcowej zelatorki Jadwigi Mazur oraz o łaskę nieba dla ++ z tej Róży.

18.00 1. Za ++ Marię (8r.śm.) i Andrzeja Skwarek o łaskę nieba.

2. O Boże błog. i zdrowie dla Krzysztofa.

3. Za + dr Grzegorza Fraszek o łaskę nieba (greg.)

 

Sobota, 12 czerwca 2021r. Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny

6.15 Z podz. za odebrane łaski, z prośbą o Boże błog., opiekę Maryi Królowej Kapłanów, zdrowie i potrzebne łaski dla ks. Jana Sypko z okazji r. święceń kapłańskich.

7.00 Przez wstawiennictwo Niepokalanego Serca Maryi w int. Róż Różańcowych i Wspólnot Męki Pańskiej zelatorki Marii Brzózka oraz o łaskę nieba dla ++ z tych Wspólnot.

13.00 Ślub rzymski: Weronika Mizdzioł i Adrian Barczak

15.00 Z podz. za odebrane łaski, z prośbą o dalsze Boże błog., zdrowie, opiekę Maryi i dobry wybór dalszej drogi życiowej dla Joanny Kopciuch z okazji 18r. ur.

17.00 Msza św. w j. niemieckim: Za ++ rodziców Matyldę i Franciszka, ++ z rodziny Peukert (czyt. Pojkert), + brata Józefa, ++ z pokrewieństwa z obu stron oraz o Boże błog. w rodzinie.

18.30 Msza św. wspólna:

Z podz. za odebrane łaski, z prośbą o dalsze Boże błog., opiekę Anioła Stróża, zdrowie dla Neli Siemieniewskiej z okazji 3r. ur. a także o łaski potrzebne dla jej siostry Lilli i ich rodziców Marii i Grzegorza.

O zdrowie i Boże błog. dla córki Bożeny.

Za + Piotra Janickiego (r. śm.), + mamę Franciszkę, + brata Piotra.

Za + mamę Janinę Kowalczyk (28r.śm.) o łaskę nieba.

Za + Tadeusza Zborowskiego (1r.śm.) o łaskę nieba.

Za + s. Marię Danielę o łaskę nieba (greg.)

Za + s. Marię Armelę o łaskę nieba (greg.)

Za + dr Grzegorza Fraszek o łaskę nieba (greg.) – od Męskiego Różańca.

Za + męża i ojca Joachima Gromotka (1r.śm.), + syna Alfreda, + zięcia Jerzego, ++ z rodziny Olszok, Gromotka.

Za + Marię Tyla (1r.śm.) o łaskę nieba.

Za + Janinę Kożuchowską – 30 dzień po śmierci – o łaskę nieba.

Za ++ rodziców Annę i Jana Mróz, + męża Józefa Baranowskiego, + córkę Wandę Kotarską, jej ++ teściów i dusze w czyśćcu cierpiące.

Za ++ rodziców Lilianę i Huberta Winkler, ++ z rodziny z obu stron.

Za ++ dziadków Mirosławę i Wacława Mosna oraz Elżbietę i Piotra Winkler o łaskę nieba. oraz o Boże błog., zdrowie i opiekę Maryi w w/w rodzinach.

 

Niedziela, 13 czerwca 2021r. XI Niedziela Zwykła

7.00 1. Za + Teresę Banaś, ++ rodziców i rodzeństwo, ++ z rodziny z obu stron oraz o Boże błog. w rodzinie.

2. Za ++ rodziców Melanię i Adma Łago oraz Henrykę i Jana Mazur o łaskę nieba – od Jadwigi i Henryka Mazur.

8.30 1. Za ++ rodziców Mariannę i Ignacego Trawińskich, ++ z pokrewieństwa z obu stron oraz o Boże błog. w rodzinie.

2. Za ++ Erykę i Huberta Suska, ++ z rodziny oraz o Boże błog. i zdrowie w rodzinie.

3. Za ++ Marię i Antoniego Przewloka, ++ rodziców z obu stron, ++ Zbigniewa i Edwarda Zamora, ++ z rodziny Kałuża i Krause, ++ Marię i Łukasza Wiśniewskich, ++ z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące.

10.00 Suma:

1. W intencji budowniczych i dobrodziejów kościoła parafialnego z okazji 108 r. konsekracji.

2. Z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze Boże błog., zdrowie i opiekę Maryi dla rzemieślników Cechu Rzemiosł Różnych w Kluczborku i ich rodzin, pracowników Cechu i Rzemiosła Kluczborskiego wraz z ich rodzinami, rencistów i emerytów Rzemiosła Kluczborskiego i ich rodzin, uczniów Rzemiosła wraz z rodzinami a także o łaskę nieba dla ++ rzemieślników i pracowników Rzemiosła Kluczborskiego i ++ członków ich rodzin.

3. Z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze Boże błog., zdrowie i opiekę Maryi i św. Józefa dla Stanisława Olender z okazji 92 r. ur. oraz dla Elżbiety i Janiny z okazji ur. i całej rodziny.

12.00 1. Za + Halinę (3r.śm.), ++ z rodziny oraz Boże błog. w rodzinie.

2. Za + mamę Weronikę Polak ( z okazji ziemskich ur.) oraz Boże błog. w rodzinie.

15.00 Msza św. wspólna:

Przez wstawiennictwo MBWW, z podz. za odebrane łaski, z prośbą o dalsze Boże błog., opiekę Maryi i św. Józefa dla Teresy i Jana oraz całej rodziny a także o łaskę nieba dla ++ rodziców z obu stron.

O łaskę zdrowia dla Krystyny.

Za ++ Otylię i Józefa Rzepka.

Za + ojca Jana Szajda (45r.śm.), + Anielę Szajda, ++ braci Janusza i Michała, ++ dziadków z obu stron.

Za + dr Grzegorza Fraszek o łaskę nieba (greg).

Za + Romanę Pawluk – 30 dzień po śmierci – o łaskę nieba.

Za ++ rodziców Teresę i Antoniego Ogórkiewiczów, ++ z rodziny.

Za ++ rodziców Jana i Janinę Lasiewicz, ++ z pokrewieństwa z obu stron.

Za ++ Józefa i Antoniego Mańkiewicz, ++ braci Jana i Michała, + siostrę Reginę, + męża Tadeusza Bieroń, ++ swatów Kwaśniak, + wnuczkę Basię.

Za ++ rodziców Jana (6r.śm.) i Danutę Bryś, ++ z rodziny Gąsiorowskich, Sługockich, Brysiów. Za ++ rodziców Franciszka (12r.śm.) i Józefę Abram, ++ z rodziny Abram i Maksym.

Za + ojca Stefana Stasiowskiego, ++ z rodziny Stasiowskich i zimnych, + matkę chrzestną Cecylię Szubert.

Za + Jarosława Garbowskiego o łaskę nieba – od sąsiadów Abram.

Za ++ rodziców Piotra i Stefanię Leszczyńskich, ++ dziadków i rodzeństwo z obu stron, ++ z rodziny i dusze w czyśćcu cierpiące.

Za ++ rodziców Agatę i Ryszarda Smolnik, ++ z rodziny Smolnik, Nita i Stachowicz.

Za + mamę Henrykę Chęcińską, + Markusa Ptak o łaskę nieba

oraz o Boże błog., zdrowie i opiekę Maryi i św. Józefa w w/w rodzinach.

19.00 1. Za + męża Ewalda Dawid, + szwagra Józefa, ++ z pokrewieństwa.

2. Za + mamę Bronisławę Podgórską (r.śm.), + Jana Podgórskiego, ++ rodziców Genowefę i Stefana Ramus, ++ braci Mariana i Bronisława Podgórskich, ++ z pokrewieństwa z obu stron oraz o Boże błog. w rodzinie.

3. Za ++ Martę i Rajmunda Josek, ich ++ rodziców, + Gertrudę Bieniek, jej ++ rodziców Karola i Franciszkę o łaskę nieba.

4. Za + s. Marię Dominikę o łaskę nieba (greg.)

5. Za + s. Marię Armelę o łaskę nieba (greg.)

09.30 Ligota Górna: Za ++ dziadków Szandała i Dzierżypolskich, ++ wujków Jerzego, Andrzeja i Władysława.

07 czerwca 2021