Numer konta: 29 8876 0009 0035 1418 2000 0002

 

Notatka informacyjna (RODO)

Strona Internetowa Parafii Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Kluczborku mbwwkluczbork.pl  jest wydawana przez rzymsko-katolicką Parafię Matki Bożej Wspomożenia Wiernych ul. Marii Skłodowskiej Curie 8, 46-200 Kluczbork i jest przeznaczona wyłącznie do użytku wewnętrznego członków tej wspólnoty parafialnej. Administrator danych osobowych informuje, że wszystkie dane osobowe na stronie Internetowej parafii Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Kluczborku umieszczone zostały za zgodą osób, których dane dotyczą lub umieszczone zostały na podstawie prawa.

 

INTENCJE MSZALNE 16.08.2021 - 22.08.2021

Poniedziałek, 16 sierpnia 2021r. dzień powszedni

7.00 Za ++ dusze w czyśćcu ciepiące o łaskę nieba.

9.00 Z podz. za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze Boże błog., opiekę Maryi i zdrowie dla Marii Kuryłło, jej synów i całej rodziny.

18.00 1. Za ++ Walentego i Jerzego, ++ z rodziny Słodkowskich, Tomaszewskich o łaskę nieba.

2. Za ++ rodziców Petronelę i Tadeusza Małolepszych, + męża Tadeusza Szczepańskiego, ++ dziadków, + kuzynkę Zofię, ++ krewnych oraz o Boże błog., zdrowie w rodzinie.

 

Wtorek, 17 sierpnia 2021r. Uroczystość św. Jacka

7.00 1. Msza św. w intencji Pielgrzymów zdążających na Jasną Górę

2. Za + brata Ryszarda Fornalczyk, ++ rodziców Zdzisławę i Józefa Fornalczyk oraz Bronisławę i Józefa Jagoda, ++ z rodziny oraz o Boże błog., zdrowie w rodzinie.

9.00 Z podz. za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze Boże błog., opiekę Maryi, dary Ducha Św. i zdrowie dla Bernarda.

18.00 1. W int. Róży Różańcowej św. o. Pio, z podz. za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie, Boże błog., opiekę Maryi dla członków wspólnoty, ich rodzin oraz o łaskę nieba dla ++.

2. Za + męża Jerzego Biczysko, ++ córkę Małgorzatę, + zięcia Włodzimierza Idzik oraz o Boże błog. i zdrowie w rodzinie.

3. Za + Jacka Lisiakiewicz (7r.śm.), ++ rodziców Leokadię i Mariana Jeziorowskich oraz Janinę i Longina Lisiakiewicz o łaskę nieba.

 

Środa, 18 sierpnia 2021r. dzień powszedni

7.00 Za ++ dusze w czyśćcu cierpiące o łaskę nieba.

9.00 Z podz. za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie, Boże błog., opiekę Maryi i św. Józefa dla Reginy i Wojciecha Żylak z okazji 58 r. zaślubin oraz dla całej rodziny. TE DEUM

18.00 1. Za ++ rodziców Mikołaja (r.śm.) i Olgę Szymańskich, + siostrę Stanisławę, ++ z rodziny Jarczaków, Białków i Witczaków o łaskę nieba.

2. Za + Tadeusza Szczepańskiego – 30 dzień po śmierci – o łaskę nieba.

 

Czwartek, 19 sierpnia 2021r. dzień powszedni

7.00 Z podziękowaniem za dar życia i łaskę chrztu, z prośbą o dalsze Boże błog., opiekę Maryi i św. Józefa, zdrowie dla rodziców: Barbary i Artura Krzemińskich oraz Alicji i Krzysztofa Chałupka.

9.00 Za ++ dusze w czyśćcu cierpiące bliskich, znajomych, przyjaciół i dobroczyńców.

14.00 Ślub rzymski: Barbara Lutzner i Sławomir Krasuski.

19.00 Msza św. Fatimska:

1. Za + męża Bolesława Makuch, ++ rodziców Stefanię i Jana Czech, ++ braci: Piotra i Stanisława, ++ z rodziny.

2. Z podz. za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze Boże błog., zdrowie i opiekę Maryi oraz św. Józefa dla Krystyny i Bolesława z okazji urodzin i imienin.

3. Za + Zofię Topolewską o łaskę nieba.

 

Piątek, 20 sierpnia 2021r. św. Bernarda

7.00 O dary Ducha Św. i potrzebne łaski dla parafii, w intencji kapłanów, wszystkich wspólnot działających w parafii o ich rozwój i Boże błogosławieństwo.

9.00 Za Parafian.

17.30 Koronka i nabożeństwo do NSPJ

18.00 1. Z podz. za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze Boże błog., opiekę Maryi i zdrowie dla Justyny Faber z okazji r. urodzin.

2. Za + Mieczysława Zawadzkiego, jego ++ rodziców Cecylię i Kazimierza, + Mariannę Łątkę, + Janinę Gwiazdę o łaskę nieba.

 

Sobota, 21 sierpnia 2021r. św. Piusa X

7.00 Za + syna Zbigniewa, ++ dziadków, ++ z rodziny z obu stron, ++ Zygmunta i Helenę Balcerzak, ++ siostrę Jadwigę z mężem Stefanem oraz o Boże błog., zdrowie w rodzinie.

12.00 Ślub rzymski: Paulina Zaremba i Gabriel Matuszczak

14.00 Ślub rzymski: Natalia Jasiniok i Łukasz Bar

16.00 Chrzest św.: Maja Maria Borowiak

17.00 Msza św. w j. niemieckim: W intencji ks. proboszcza Wojciecha o potrzebne łaski i zdrowie, Boże błog., opiekę Maryi i św. Patronów.

18.00 Godzinki ku czci Najświętszej Maryi Panny.

18.30 Msza św. wspólna: Za Parafian o Boże błog., zdrowie i potrzebne łaski.

Z podz. za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze Boże błog., zdrowie, opiekę Maryi w rodzinach Matląg, Koniecznych i Styrczewskich.

O łaskę zdrowia i Boże błog. dla Szymona i Przemysława.

Z podz. za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze Boże błog., zdrowie, opiekę Maryi dla Danuty i Zbigniewa Dereń z okazji 39 r. zaślubin a także dla dzieci i wnucząt.

O Boże błog. i łaskę zdrowia dla Małgorzaty Rzepka.

O szczęśliwy przebieg operacji i powrót do zdrowia w pewnej intencji.

Z podz. za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze Boże błog., zdrowie, opiekę Maryi dla mamy Haliny (od syna i córek z rodzinami).

Z podz. za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze Boże błog., zdrowie, opiekę Maryi dla rodziny Stefanii i Arkadiusza.

Za ++ Otylię i Józefa Rzepka o łaskę nieba.

Za + męża i ojca Zbigniewa Mączkę (7r.śm.), ++ z rodziny z obu stron o łaskę nieba.

Za + Teofila Hanisz, jego + żonę Teresę, ++ córkę i zięcia, + Augustyna Gawlitta, jego + żonę Adelajdę, córkę i zięcia, ++ z pokrewieństwa o łaskę nieba.Za + Zofię Topolewską o łaskę nieba

oraz o Boże błog., zdrowie i opiekę Maryi i św. Józefa w w/w rodzinach.

 

Niedziela, 22 sierpnia 2021r. XXI Niedziela Zwykła

7.00 1. Za ++ Helenę i Andrzeja Muzyka, ++ z rodziny oraz o Boże błog., zdrowie i opiekę Maryi w rodzinie.

2. Za + męża Bolesława Kowalczyk (3r.śm.), ++ rodziców i teściów, + bratanka Andrzeja, ++ z rodziny z obu stron oraz o Boże błog., zdrowie w rodzinie.

8.30 1. Z podz. za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze Boże błog., zdrowie, opiekę Maryi oraz św. Józefa dla Heleny i Zygmunta z okazji 39 r. zaślubin.

2. Z podz. za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze Boże błog., zdrowie, opiekę Maryi oraz św. Józefa dla Beaty Łuszczyna z okazji 50 r. urodzin.

3. Z podz. za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze Boże błog., zdrowie, opiekę Maryi oraz św. Józefa dla Stanisławy i Andrzeja Kalandyk z okazji 45 r. zaślubin.

10.00 Suma:

1. Z podz. za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze Boże błog., zdrowie, opiekę Maryi oraz św. Józefa dla ks. Radosława Radziwonia z okazji zakończenia posługi wikariusza w naszej parafii.

2. Z podz. za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze Boże błog., zdrowie i opiekę Maryi oraz św. Józefa dla Bogusława Sosińskiego z okazji 57 r. ur. i dla całej rodziny.

3. Za ++ Danutę i Jana Golińskich, ++ z rodziny oraz o Boże błog., zdrowie w rodzinie.

12.00 1. Za ++ rodziców Bernarda i Elżbietę Adamskich, + brata Jana, ++ z rodziny oraz o Boże błog. i zdrowie w rodzinie.

2. Za ++ rodziców Helenę i Antoniego Michowskich, ++ krewnych i znajomych.

3. Za + mamę Irmgardę Gnacy (30 r. śm.) o łaskę nieba.

15.00 Msza św. wspólna: W intencji Parafian o potrzebne łaski i zdrowie.

O łaskę zdrowia i prawidłowe leczenie dla Ireny.

Z podz. za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze Boże błog., zdrowie, opiekę Maryi w rodzinie Doroty i Joachima Macioszek.

O łaskę zdrowia i Boże błog. dla Ryszarda, Szymona i Przemysława.

Z podz. za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze Boże błog., zdrowie, opiekę Maryi dla Marianny z okazji 75 r. ur.

O Boże błog. i łaskę zdrowia dla Małgorzaty Rzepka.

O łaskę nawrócenia i zmianę życia dla syna Krzysztofa.

Za ++ Otylię i Józefa Rzepka o łaskę nieba.

Za + brata Janusza Szajda (9r.śm.), + brata Michała, ++ rodziców i dziadków z obu stron.

Za + Romana Sena (10r.śm.), ++ z rodziny Sena i Brzostowskich o łaskę nieba.

Za + męża Wiesława Czajkowskiego (18r.śm.) o łaskę nieba.

Za + Zofię Topolewską o łaskę nieba.

Za + Władysławę Gacmanga (12r.śm.), ++ z rodziny z obu stron o łaskę nieba

Za + Ryszarda Kukuł (2r. śm.), ++ z rodziny Kukuł i Grygiel.

Za +Stanisławę Cudyk (3r. śm.), ++ z rodziny.

oraz o Boże błog., zdrowie i opiekę Maryi i św. Józefa w w/w rodzinach.

19.00 Za + Ingeborgę Konfederak (z okazji ziemskich ur.) o łaskę nieba.

09.30 Ligota Górna: Z podz. za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze Boże błog., zdrowie i opiekę Maryi oraz św. Józefa w rodzinach Bulak, Dzierżypolskich, Żok, Szafrańskich i Gugla.

16 sierpnia 2021