Numer konta: 29 8876 0009 0035 1418 2000 0002

Informacje dla kandydatów 

do Wyższego Seminarium Duchownego w Opolu:

Adres Seminarium:
ul. Drzymały 1,45-342 Opole, skr. poczt. 246,
tel. (0 77) 442 40 01

Więcej informacji: www.wsd.opole.pl