Numer konta: 29 8876 0009 0035 1418 2000 0002

 

Notatka informacyjna (RODO)

Strona Internetowa Parafii Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Kluczborku mbwwkluczbork.pl  jest wydawana przez rzymsko-katolicką Parafię Matki Bożej Wspomożenia Wiernych ul. Marii Skłodowskiej Curie 8, 46-200 Kluczbork i jest przeznaczona wyłącznie do użytku wewnętrznego członków tej wspólnoty parafialnej. Administrator danych osobowych informuje, że wszystkie dane osobowe na stronie Internetowej parafii Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Kluczborku umieszczone zostały za zgodą osób, których dane dotyczą lub umieszczone zostały na podstawie prawa.

 

Parafialne Koło Misyjne

        Koło Misyjne przy parafii M.B.W.W. w Kluczborku powstało z inicjatywy ówczesnego proboszcza, ks. prał. Edmunda Podzielnego. Założone zostało z dniem 30 marca 1992 r. przez siostry misjonarki z zakonu Sióstr Klawerianek z Krakowa, które często gościły w Kluczborku. Siostry klawerianki w początkowym okresie wprowadzały Koło w działalność misyjną.

        Ks. Edmund Podzielny był pierwszym duchowym opiekunem Koła z ramienia parafii. Po nim funkcję tę objął ks. Grzegorz Juszczyszyn, który pełnił ją ofiarnie przez kilka lat, aż do swego odejścia z parafii w roku 2002. Jego następcą został ks. Jacek Polek, który również spełniał ją do swego odejścia w grudniu 2006 r.

        Kolejnym opiekunem został ks. Andrzej Walczak i był najkrócej ją pełniącym, bo zaledwie przez 8 miesięcy – do II połowy sierpnia 2007. Następnym w szeregu opiekunów tej wspólnoty był ks. Mariusz Wajman, aż do swojego odejścia w II połowie sierpnia 2009 r.. Przedostatnim z opiekunów był ks. Tomasz Malicki, który pełnił tę funkcję również krótko - przez nieco ponad rok – do końca października 2010r. Od listopada 2010 do sierpnia 2013 funkcję opiekuna pełnił ks. Piotr Janaszczyk. Obecnym naszym opiekunem jest ks. Marek Trzeciak.

        Oprócz opiekuna duchowego Koło posiada swój Zarząd, wybierany przez członków Koła spośród siebie. Pierwszemu dziesięcioleciu, tj. od 1992 do 2002 Kołu przewodniczyła Janina Kuriata, po odejściu której do nowej parafii funkcję tę przez 2 lata do końca 2004 sprawowała Danuta Tokar. Od roku 2005 do kwietnia 2012 przewodniczącą była Władysława Gawryś. W dniu 16 kwietnia 2012 wybrany został nowy Zarząd w składzie: Marcin Bryś - przewodniczący i Danuta Błażek - zastępca przewodniczącego.

       Oprócz Koła Misyjnego dla osób dorosłych istnieje również, powiązane z nim, Dziecięce Kółko Misyjne, założone i prowadzone niegdyś przez s. Wandę Matysik (która wyjechała na misje do Republiki Konga) a obecnie przez Danutę Tokar. Członkowie tego Kółka należą do Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci.

       Działalność Koła można podzielić na „zwykłą", do której należą comiesięczne spotkania członków i sympatyków, oraz różne akcje i odbywające się dwa razy w roku – wiosną i jesienią- Rejonowe Spotkania Misyjne, adresowane do szerszego grona zainteresowanych dziełem misyjnym Kościoła z terenu kluczborskiego rejonu duszpasterskiego naszej diecezji. W spotkaniach tych bierze udział, celebrując Eucharystię i wygłaszając po niej prelekcję nt. aktualnych spraw w świecie misyjnym, ks. dr Stanisław Klein- diecezjalny duszpasterz spraw misyjnych. Raz w roku, w Tygodniu Misyjnym (październik), odprawiana jest Msza św. w intencji misjonarzy i członków Koła. W miarę możliwości do parafii zapraszani są także, za porozumieniem z Proboszczem, misjonarze przebywający na urlopie w kraju. Istnieje wtedy możliwość przybliżenia działalności misyjnej i jej specyfiki wszystkim parafianom poprzez głoszone przez ks. misjonarza Słowo Boże a także okazja do wsparcia go ofiarą.

 

         Na spotkaniach comiesięcznych oprócz modlitwy w intencji misjonarzy i ludów ewangelizowanych omawiane są bieżące sprawy działalności Koła oraz ma miejsce formacja członków poprzez lekturę wartościowych artykułów z czasopism misyjnych czy też projekcje filmów z zakresu interesującej nas tematyki. Do dyspozycji członków jest czasopismo „Misje dzisiaj" (roczna prenumerata 2 egz.), a członków kółka dziecięcego– „Świat misyjny".

 

        Do ważnych form działalności Koła należą te, które mają na cel pozyskanie funduszy, przeznaczanych dla misjonarzy. Są to :1) Wykonywanie i sprzedaż wiązanek palmowych na Niedzielę Palmową. Panowie pozyskują gałązki palmowe, a panie wykonują rokrocznie ok. 1000 szt. wiązanek.2) Wykonywanie i sprzedaż wianków kwietno – ziołowych, rozprowadzanych w czwartek po Bożym Ciele przed wieczorną Mszą św. i błogosławionych na zakończenie tzw. Oktawy Bożego Ciała. Wykonuje się zwykle ok. 150 – 200 sztuk.3) Przygotowywanie i sprzedaż bukiecików kwietno – ziołowych na Uroczystość Wniebowzięcia NMP. Wykonuje się ich duże ilości - ponad 500 sztuk.

Ofiary przekazywane są misjonarzom diecezji opolskiej, pracującym w Afryce i na Syberii, Referatowi Misyjnemu Sióstr św. Józefa w Krakowie oraz Papieskim Dziełom Misyjnym w Warszawie.

        Za pierwsze dziesięciolecie działalności Koła (1992-2002) łączny dochód z tych akcji wyniósł 22.738,93 zł, a za lata 2003-2010 - 34.022,94 zł.

        Ważnym dziełem, do którego nasze Koło włączyło się w roku 2005, jest tzw. „adopcja na odległość" dziecka z Afryki, polegająca na wsparciu finansowym dla jego rodziców w celu umożliwienia mu uzyskania wykształcenia. Jeśli po ukończeniu szkoły, która odpowiada naszej szkole ponadgimnazjalnej, ten młody człowiek zdecyduje się wstąpić na drogę powołania kapłańskiego lub zakonnego – wspierany jest do czasu ukończenia seminarium. Naszemu Kołu przydzielony został sześcioletni wówczas Charles Aboudou z Togo. Rocznie kwota przekazywana na jego kształcenie wynosi 600 zł.

Liczba członków Koła utrzymuje się od początku w granicach 14-15 osób, lecz w chwili obecnej pewna część tych osób to ludzie niebiorący czynnego udziału w działalności naszej wspólnoty ze względu na podeszły wiek lub stan zdrowia. Aktywnie działających członków jest ok. 10. Stąd też serdecznie zapraszamy wszystkich tych, którym nie jest obojętny los wielu ludzi i ludów, którzy wciąż nie znają Chrystusa ani Jego Ewangelii, do przyłączenia się do naszej wspólnoty!!!Nasze spotkania odbywają się w każdy trzeci poniedziałek miesiąca o godz. 16:00 w Domu Katechetycznym (sala na parterze). W razie zmiany terminu spotkania, członkowie i sympatycy zostają o tym poinformowani.