Numer konta: 29 8876 0009 0035 1418 2000 0002

 

Notatka informacyjna (RODO)

Strona Internetowa Parafii Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Kluczborku mbwwkluczbork.pl  jest wydawana przez rzymsko-katolicką Parafię Matki Bożej Wspomożenia Wiernych ul. Marii Skłodowskiej Curie 8, 46-200 Kluczbork i jest przeznaczona wyłącznie do użytku wewnętrznego członków tej wspólnoty parafialnej. Administrator danych osobowych informuje, że wszystkie dane osobowe na stronie Internetowej parafii Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Kluczborku umieszczone zostały za zgodą osób, których dane dotyczą lub umieszczone zostały na podstawie prawa.

 

Co jest potrzebne do zawarcia związku małżeńskiego?

Zamierzając zawrzeć związek małżeński należy zgłosić się na 3 miesiące przed planowanym ślubem do kancelarii parafialnej, aby spisać protokół przedślubny.

        Narzeczeni przynoszą ze sobą odpowiednie dokumenty:

  • dowód osobisty
  • metrykę chrztu świętego wydana w celu zawarcia małżeństwa (nie starszą niż 3 miesięcy!);
  • zaświadczenia z USC stanowiące podstawę sporządzenia aktu małżeństwa (dotyczy to małżeństw tzw. "konkordatowych" czyli zawieranych w kościele ze skutkami cywilnymi);
  • zaświadczenia o ukończonych katechezach przedmałżeńskich
  • świadectwo ukończenia katechizacji w zakresie szkoły ponadpodstawowej (np. świadectwo maturalne z oceną z religii).