Numer konta: 29 8876 0009 0035 1418 2000 0002

Sakrament Namaszczenia Chorych

 

         Jest to sakrament uzdrowienia; daje siłę i ulgę w cierpieniu. (Nie jest zarezerwowany dla umierających!) Dlatego należy odpowiednio wcześniej wezwać kapłana. Jeśli ma być udzielona Komunia Święta, prosimy o przygotowanie miejsca (stół, biały obrus, świece...) Zachęcamy domowników, obecnych w czasie wizyty kapłana, do czynnego uczestnictwa w liturgii sakramentu, by wspierać chorego swoją modlitwą. (Wychodzimy z pokoju chorego tylko na czas spowiedzi!) W wypadku dłuższej choroby czy też z racji podeszłego wieku, można poprosić o regularne udzielanie Eucharystii.

             W naszej parafii kapłani odwiedzają chorych i starszych z komunią św. w II sobotę miesiąca, szafarze w niedzielę. Chorych należy zgłaszać w kancelarii parafialnej, lub w sytuacji pilnej, bezpośrednio u księdza.