Numer konta: 29 8876 0009 0035 1418 2000 0002

Stowarzyszenie Pomocy Parafii Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Kluczborku

     Stowarzyszenie Pomocy Parafii Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Kluczborku prowadzi działalność charytatywną przy parafii Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Kluczborku, niosąc pomoc dzieciom i rodzinom naszego miasta, znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej, a także dotkniętym wszelkiego rodzaju patologią, a w szczególności alkoholizmem, narkomanią, a także dysfunkcją wychowawczą, zgodnie z założeniami statutowymi. Członkowie Stowarzyszenia angażują się również w działalność Świetlicy Socjoterapeutycznej, działającej przy parafii. Zaangażowani są również w organizację Festynu Rodzinnego przy parafii, którego celem jest niesienie pomocy rodzinom naszego miasta.

Przypominamy, że przekazując 1% swojego podatku dochodowego na rzecz parafialnego Stowarzyszenia, nie tracimy przy tym ani złotówki ze swych dochodów. Jedyne, co należy zrobić, to podczas rozliczenia PIT wpisać w odpowiedniej rubryce nazwę Stowarzyszenia i jego numer KRS: 0000329931.

 

 

Poniżej zamieszczamy sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia za 2018 rok.

- Bilans

- Informacja dodatkowa

- Rachunek zysków i strat

- Sprawozdanie merytoryczne

- Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

 

 

Poniżej zamieszczamy sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia za 2017 rok.