Numer konta: 29 8876 0009 0035 1418 2000 0002

 

Notatka informacyjna (RODO)

Strona Internetowa Parafii Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Kluczborku mbwwkluczbork.pl  jest wydawana przez rzymsko-katolicką Parafię Matki Bożej Wspomożenia Wiernych ul. Marii Skłodowskiej Curie 8, 46-200 Kluczbork i jest przeznaczona wyłącznie do użytku wewnętrznego członków tej wspólnoty parafialnej. Administrator danych osobowych informuje, że wszystkie dane osobowe na stronie Internetowej parafii Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Kluczborku umieszczone zostały za zgodą osób, których dane dotyczą lub umieszczone zostały na podstawie prawa.

 

Wstąpienie do Maryjnej Wspólnoty Dziecięctwa Bożego

13 października w dniu objawień fatimskich i niedzielę papieską, pierwszych pięć pań z naszej parafii zostało uroczyście przyjętych w Oleśnie przez ks. Ordynariusza Andrzeja Czaję do Maryjnej Wspólnoty Opiekunek Dziecięctwa Bożego.

Ta Wspólnota została erygowana w naszej diecezji przez ks. Biskupa Opolskiego w Niedzielę Św. Rodziny 30 grudnia 2018 roku w Oleśnie. Obecnie w diecezji liczy już ona ponad 300 członkiń. Wstąpiliśmy w jej szeregi, ponieważ trzeba nam się włączyć w modlitwę w priorytetowych intencjach - naszego młodego pokolenia, chrześcijańskiej przyszłości naszych rodzin, narodu i świata a wszystko to na większą chwałę Bożą i dla ratowania dusz. Jest to wspólnota dla dziewcząt od 18 roku życia i kobiet oraz kobiet konsekrowanych. W codziennej modlitwie prosimy za nasze dzieci, wnuki, całe młode pokolenie, za parafię, diecezję oraz członkinie żyjące i zmarłe. Formacja oparta będzie na nauczaniu św. Jana Pawła II. Będziemy się starać realizować zadania wychowawcze w rodzinie i poza nią; angażować się w parafii na rzecz duchowego rozwoju i formację młodego pokolenia wg indywidualnych możliwości oraz świadczyć wzajemną pomoc duchową innym członkiniom Wspólnoty. Biskup Wspólnotę powierza opiece Najświętszej Maryi Pannie, św. Annie i św. Jadwidze Śląskiej.  Pisze: „Niech Boży Duch tak ją prowadzi i kształtuje, aby przyczyniała się do wzrostu świętości wszystkich członkiń i przyniosła wiele dobra naszym rodzinom, parafiom i całemu Kościołowi opolskiemu”. 

23 października 2019