Numer konta: 29 8876 0009 0035 1418 2000 0002

 

Notatka informacyjna (RODO)

Strona Internetowa Parafii Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Kluczborku mbwwkluczbork.pl  jest wydawana przez rzymsko-katolicką Parafię Matki Bożej Wspomożenia Wiernych ul. Marii Skłodowskiej Curie 8, 46-200 Kluczbork i jest przeznaczona wyłącznie do użytku wewnętrznego członków tej wspólnoty parafialnej. Administrator danych osobowych informuje, że wszystkie dane osobowe na stronie Internetowej parafii Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Kluczborku umieszczone zostały za zgodą osób, których dane dotyczą lub umieszczone zostały na podstawie prawa.

 

Żywy Różaniec

        Różaniec święty to jedna z najpiękniejszych modlitw zawsze tak bardzo polecana przez Kościół, sięgająca czasów św. Dominika. Stowarzyszenie Żywego Różańca zostało założone przez Sł. Bożą Paulinę Jaricot w Lyonie w 1826 r. Dnia 27 stycznia 1832 r. Papież Grzegorz XVI zatwierdził Statut Żywego Różańca i nadał mu odpusty. Patronką Żywego Różańca ustanowił męczennicę św. Filomenę.

      Modlitwa ta ma charakter medytacyjno-kontemplacyjny, wyrażony w czterech częściach – tajemnicach: Radosnej, Światła, Bolesnej i Chwalebnej. Może mieć w zależności od intencji modlącego wymiar błagalny, wstawienniczy lub dziękczynny.

        W objawieniach Fatimskich Matka Boża przekazała w 1917 roku 15 obietnic. Powiedziała między innymi: Różaniec stanowi skuteczną broń przeciw piekłu i zniszczy wszystkie herezje na świecie... ...Ktokolwiek uczci Mnie przez odmawianie różańca , nie umrze śmiercią niespodziewaną, bez sakramentów świętych...Wielkim czcicielem Różańca Świętego, jego orędownikiem był św. Ludwik Maria Grignion de Montfort (1673-1716) autor wspaniałych dzieł, szczególnie: Przedziwny Sekret Różańca. Szczególny charyzmat jako apostoł Różańca miał bł. Bartłomiej Longo. Jego droga świętości była oparta na natchnieniu jakie usłyszał w głębi serca: Kto szerzy różaniec, ten jest ocalony! . Bliższy naszym czasom jest św. Ojciec Pio, który różańcem a nazywał go "bronią Maryi" zawsze pokonywał szatana i jego wszystkich wysłanników. Jego ostatnim życzeniem dla duchowych dzieci było: „Kochajcie Maryję i czyńcie wszystko, by Ją kochano – zawsze odmawiajcie różaniec".        Trójce dzieci z Fatimy Maryja powtarzała: Módlcie się, módlcie się wiele na Różańcu....mówcie go co dziennie, powiedzcie ludziom by odmawiali Różaniec. Patrz na mnie i mów Różaniec - mówiła Matka Najświętsza do Bernadetty w Lourdes.Ojciec św. Jan Paweł II mówił: Różaniec jest moją codzienną modlitwą – i muszę powiedzieć, że jest modlitwą cudowną w swej prostocie i w swej głębi. W Liście apostolskim na Rok Różańca pisze: Różaniec zatem choć ma charakter maryjny, jest modlitwą o sercu chrystologicznym. Zatem przesuwając paciorki różańca modląc się rozważamy jednocześnie najgłębsze treści Ewangelii.

 

        Róże Różańcowe w naszej parafii były od dawna. Po wprowadzeniu Tajemnic Światła przez św. Jana Pawła II zostały rozszerzone do 20 tajemnic. Zostały też utworzone nowe Róże Różańcowe. Każda Róża ma swoją nazwę i widnieje ona na paseczku każdej tajemnicy, co pozwala sprawną comiesięczną wymianę. Obecnie w XV Różach modli się 300 parafian. Jest to duża wspólnota modlitewna w parafii wypraszająca wiele łask, modląca się w Intencjach Papieskich Kościoła oraz wszystkich intencjach parafii. Członkowie Róż prowadzą modlitwę różańcową przed każdą Mszą św. Mamy 2 duże różańce - jeden noszony jest podczas procesji przez dzieci lub członków dorosłych, a drugi towarzyszy w ostatniej drodze na ziemi, jako znak umiłowania modlitwy różańcowej.

 

         Zmiany tajemnic różańcowych odbywają się w każdą I niedzielę miesiąca o godz. 16.00 w kościele. Każdy członek Róży modli się jedną dziesiątką Różańca, co daje codziennie cały Różaniec, gdyż w każdej Róży jest 20 członków, z których każdy modli się przez miesiąc losowo wybraną jedną tajemnicą z tej Róży korzystając z 20 odmówionych tajemnic codziennie, czyli całego różańca.

        Podczas zmiany tajemnic ks. Opiekun:• w kilku słowach zachęca do życia chrześcijańskiego• podaje miesięczną intencję• zachęca do wspólnego odmówienia jednego dziesiątka Różańca• błogosławi• na zakończenie śpiew pieśni maryjnej

        Obowiązki członków Żywego Różańca:• zasadniczym obowiązkiem jest zapisanie imienia w Księdze i odmawianie codziennie jednego dziesiątka różańca• udział w miesięcznej zmianie tajemnic różańcowych• częste przystępowanie do Sakramentów świętych oraz udział w procesjach maryjnych• rozszerzanie czci Maryi przykładem życia i działalnością apostolską• odważne stawanie w obronie wiary i Kościoła na wzór św. Dominika• udział w pogrzebie zmarłego członka Żywego Różańca oraz w modłach za spokój jego duszy

         Święta Penitencjaria 25 października 1967r. udzieliła członkom Żywego Różańca 8 odpustów zupełnych w ciągu roku pod zwykłymi warunkami.• w dniu przyjęcia do Żywego Różańca• Ofiarowania Pańskiego (2 lutego)• Zwiastowania Najświętszej Maryi Pannie (25 marca)• Zmartwychwstania Pańskiego (zgodnie z kalendarzem liturgicznym)• Wniebowzięcia Matki Bożej (15 sierpnia)• w Święto Królowej Różańca Świętego (7 października)• Niepokalanego Poczęcia Maryi (8 grudnia)• Narodzenia Pana Jezusa (25grudnia)

    

 

OBIETNICE RÓŻAŃCOWE ZŁOŻONE PRZEZ NAJŚW. MARYJĘ PANNĘ ŚW. DOMINIKOWI

1. Ktokolwiek będzie mi służył przez odmawianie różańca świętego otrzyma wyjątkowe łaski.2. Obiecuję moją specjalną obronę i największe łaski wszystkim tym, którzy będą odmawiać różaniec.3. Różaniec stanie się bronią przeciw piekłu, zniszczy, pomniejszy grzechy, zwycięży heretyków.4. Spowoduje on, że cnoty i dobre dzieła zakwitną; otrzyma on od Boga obfite przebaczenie dla dusz; odciągnie serca ludu od umiłowania świata i jego marności; podniesie je do pożądania rzeczy wiecznych.5. Dusza, która poleci mi się przez odmawianie różańca, nie zginie.6. Ktokolwiek będzie odmawiał różaniec i odda się rozmyślaniu nad jego świętymi tajemnicami, nigdy nie będzie pokonany przez niepowodzenia. Bóg nie będzie karał w swojej sprawiedliwości, nie zginie śmiercią niespodziewaną, jeżeli będzie sprawiedliwym, wytrwałym w łasce Bożej i będzie godnym życia wiecznego.7. Ktokolwiek będzie miał prawdziwe nabożeństwo do różańca – nie umrze bez sakramentów Kościoła.8. Wierni w odmawianiu różańca będą mieli w życiu i przy śmierci światło Boże i pełnię Jego łaski.9. Uwolnię z czyśćca tych, którzy mieli nabożeństwo do różańca świętego.10. Wierne dzieci różańca zasłużą na wysoki stopień chwały w niebie.11. Otrzymacie wszystko, o co prosicie przez odmawianie różańca.12. Wszystkich, którzy rozpowszechniają różaniec, będę wspomagała w ich potrzebach.13. Otrzymałam od mojego Boskiego Syna obietnicę, że wszyscy obrońcy różańca będą mieli za wstawienników cały Dwór Niebieski w czasie życia i w godzinę śmierci.14. Wszyscy, którzy odmawiają Różaniec, są moimi synami i braćmi mojego Jedynego Syna Jezusa Chrystusa.15. Nabożeństwo do mojego różańca jest wielkim znakiem przeznaczenia do nieba.

 

WSPÓLNOTY MĘKI PAŃSKIEJ (DROGA KRZYŻOWA)

 

Przy miesięcznej zmianie tajemnic różańcowych odbywa się też zmiana tajemnic Drogi Krzyżowej, gdyż w ramach Róż Różańcowych postało 5 wspólnot, które rozważają Mękę naszego Pana Jezusa Chrystusa. W skład jednej Drogi Krzyżowej wchodzi 14 stacji, czyli 70 osób codziennie w intencjach parafii oraz podanych przez ks. Proboszcza, oprócz modlitwy jednego dziesiątka różańca rozważa jedną stację Drogi Krzyżowej.Pójdź drogą Chrystusa Ukrzyżowanego !

Zmiany Tajemnic Różańcowych i Drogi Krzyżowej odbywają się w każdą I niedzielę miesiąca o godz. 16.00 w kościele. Każdy członek Róży modli się tylko jedną dziesiątką Różańca a tak wiele zyska.

Opiekunem Róż Różańcowych i Wspólnot Męki Pańskiej jest ks. Marek Trzeciak.

 

Zapraszamy do modlitwy we Wspólnotach!!