Sakramenty

Image

Chrzest

Sakrament ten jest udzielany w  niedzielę podczas Mszy św. o godz. 12:00, a także w soboty o godz. 16:00.
Chrzest należy zgłosić w kancelarii parafialnej. Można przynieść ze sobą gotowy formularz zgłoszenia dziecka do chrztu. Należy przedstawić akt urodzenia z USC oraz dane personalne chrzestnych (imię, nazwisko, wiek i adres zamieszkania).
Rodzicami chrzestnymi mogą być wyłączni praktykujący katolicy:
•    wystarczająco dojrzali do pełnienia tej godności,
•    którzy przyjęli sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego (tj. Chrzest, Eucharystię i Bierzmowanie),
•    którym prawo kościelne nie zabrania pełnienia zadań chrzestnego (np. nie może być chrzestnym osoba żyjąca w niesakramentalnym związku małżeńskim). 
Chrzestni muszą przedłożyć zaświadczenie proboszcza miejsca swego obecnego zamieszkania (dotyczy to tylko osób mieszkających poza naszą parafią), oraz przystąpić do sakramentu pokuty i pojednania.

Formularz zgłoszenia (PDF)

Bierzmowanie

Sakrament bierzmowania, czyli dojrzałości chrześcijańskiej, udzielany jest w naszej diecezji uczniom 8 klasy szkoły podstawowej po uprzednim 3 letnim okresie przygotowania.
W naszej parafii odpowiedzialny za sakrament bierzmowania jest ks. Mateusz Mytnik.
Spotkania odbywają się raz w miesiącu po wcześniejszym ogłoszeniu ich terminu. Kandydaci z klasy 8 poza spotkaniami mają możliwość aktywniejszego włączenia się w życie parafii poprzez wolontariat lub grupę teatralną.
Image
Image

Eucharystia

Eucharystia (Msza święta) to Ofiara i Uczta Nowego Testamentu, w której Pan Jezus pod postaciami chleba i wina ofiaruje się za nas swojemu Ojcu i daje nam do spożycia swoje Ciało i Krew. W pełni uczestniczymy w Eucharystii poprzez wsłuchanie się w Słowo Boże, modlitwę, śpiew i przyjęcie Chrystusa Eucharystycznego.
Najświętszy Sakrament jest to prawdziwe Ciało i prawdziwa Krew Pana Jezusa pod postaciami chleba i wina. Pan Jezus ustanowił Najświętszy Sakrament w Wielki Czwartek podczas Ostatniej Wieczerzy.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami kościelnymi mamy obowiązek uczestniczyć we Mszy św. w następujące dni:
Wszystkie niedziele, Uroczystość Bożego Narodzenia (25 grudnia), Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi (1 stycznia), Uroczystość Objawienia Pańskiego (6 stycznia), Uroczystość Ciała i Krwi Pańskiej (Boże Ciało), Uroczystość Wniebowzięcia NMP (15 sierpnia), Uroczystość Wszystkich Świętych (1 listopada).

Formularz zgłoszenia kandydata do I Komunii św. (PDF)

Pokuta i pojednanie

Sakrament pojednania jest spotkaniem z miłosiernym Zbawicielem. Przystępując do tego sakramentu powinniśmy dobrze o tym pamiętać. Często bowiem, przygotowując się do spowiedzi, myślimy przede wszystkim o spowiedniku: jak się zachowa, co nam powie, czy nie będzie krzyczał, zadawał pytań, albo też zastanawiamy się, jak przedstawić mu swoje grzechy, aby „dobrze wypaść”. Tymczasem w sakramencie pojednania spotykamy się przede wszystkim z dobrym i kochającym Chrystusem. Przez kapłana mówi On do nas słowa podobne do tych, które skierował do kobiety pochwyconej na cudzołóstwie. Podczas gdy faryzeusze i uczeni w Piśmie chcieli ją zabić, Jezus powiedział do niej: „Nikt cię nie potępił? I Ja ciebie nie potępiam. Idź, a od tej chwili już nie grzesz” (por. J 8,11).
Image
Image

Namaszczenie chorych

Jest to sakrament uzdrowienia; daje siłę i ulgę w cierpieniu. (Nie jest zarezerwowany dla umierających!) Dlatego należy odpowiednio wcześniej wezwać kapłana. Jeśli ma być udzielona Komunia Święta, prosimy o przygotowanie miejsca (stół, biały obrus, świece...) Zachęcamy domowników, obecnych w czasie wizyty kapłana, do czynnego uczestnictwa w liturgii sakramentu, by wspierać chorego swoją modlitwą. (Wychodzimy z pokoju chorego tylko na czas spowiedzi!) W wypadku dłuższej choroby czy też z racji podeszłego wieku, można poprosić o regularne udzielanie Eucharystii.
W naszej parafii kapłani odwiedzają chorych i starszych z komunią św. w II sobotę miesiąca. Chorych należy zgłaszać w kancelarii parafialnej lub w sytuacji pilnej, bezpośrednio u księdza.

Kapłaństwo

kapłani mają troszczyć się o królestwo Boże, czyli mają budować Kościół, Mistyczne Ciało Chrystusa, a przez to przyczyniać się do zbawienia świata i do uwielbienia Boga. Tak jak apostołowie, kapłani powołani są do głoszenia światu Ewangelii Jezusa Chrystusa, do szafowania sakramentami, głównie zaś – do sprawowania Eucharystii oraz udzielania rozgrzeszenia.
Informacje dla kandydatów do Wyższego Seminarium Duchownego w Opolu:
Adres Seminarium: ul. Drzymały 1,45-342 Opole, skr. poczt. 246, tel. (0 77) 442 40 01
Więcej informacji: www.wsd.opole.pl
Image
Image

Małżeństwo

Co jest potrzebne do zawarcia związku małżeńskiego?
Zamierzając zawrzeć związek małżeński należy zgłosić się na 3 miesiące przed planowanym ślubem do kancelarii parafialnej, aby spisać protokół przedślubny.
Narzeczeni przynoszą ze sobą odpowiednie dokumenty:
• dowód osobisty,
• metrykę chrztu świętego wydana w celu zawarcia małżeństwa (nie starszą niż 3 miesięcy!);
• zaświadczenia z USC stanowiące podstawę sporządzenia aktu małżeństwa (dotyczy to małżeństw tzw. "konkordatowych" czyli zawieranych w kościele ze skutkami cywilnymi);
• zaświadczenia o ukończonych katechezach przedmałżeńskich,
• świadectwo ukończenia katechizacji w zakresie szkoły ponadpodstawowej (np. świadectwo maturalne z oceną z religii).

O nas

Kościół Matki Bożej Wspomożenia Wiernych – rzymskokatolicki kościół parafialny znajdujący się w Kluczborku. Kościół należy do parafii Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Kluczborku w dekanacie Kluczbork, diecezji opolskiej. Dnia 30 września 2007 roku, pod numerem A-56/2007 obiekt został wpisany do rejestru zabytków województwa opolskiego.